فرستنده ی اف ام

پیشگفتار:زمانی نه چندان دور عشق علاقمندان به الکترونیک در ایران ساختن فرستنده های پرقدرت بود که بتوانند مانند سایر رادیو اماتورهای دیگر کشورها با یکدیگر صحبت کنند ولی متاسفانه نه مجوز ان صادر شد ونه قطعات ان موجود بود.حتی در حال حاضر که ارتباطات رشد چشمگیری کرده است رادیواماتورها همچنان با فرستنده های خود با یکدیگر مرتبطند .در ایران ما نیز با توجه به اینکه اکثر دانشجویان بدون علاقه به الکترونیک پای به این رشته گذاشته اند اندک کسانی هستند که علافه ی فراوانی به فرکانس و فرستنده ها داشته باشندچرا که فرکانسهای رادیوی یکی از عجایب و کاربردیترین اختراعات بشر است.در متن زیر نکاتی را که ممکن است برای مبتدیان مورد توجه باشد ذکر میکنم .

ا1-اولین نکته که باید بدانیم قدرت اکثر نقشه فرستنده هایی که در اینترنت وجود دارد بیش از اندازه ی واقعی ذکر شده است.

2-تمام فرستنده های موجود در بازار مخصوصا در فرکانسهای ممنوعه کمتر از 100میلی وات قدرت دارند.

3-بیشترین قدرت مورد استفاده ی فرستنده در بهترین شرایط و با توجه به قدرت طبقه ی قبل از ان 40 درصد توان کل ترانزیستور میباشد.

4- برای توانهای بیشتر 100 ازمیلی وات نیاز به تجهیزات اندازه گیری مانند وات متر: فرکانس متر و swrمتر و بیشتر از 10 وات انالایزر ضروریست والا بسختی میتوان امپدانسها را هماهنگ کرد.

5- و در نهایت علاقه و حوصله عامل اصلی موفقیت در ساختن فرستنده ای قابل قبول میباشد.

مثال: برای دریافت 4 وات قدرت نیاز به ترانزیستور 10 واتی که خود نیز برای تقویت نیاز به 1 وات قدرت که ان نیز برای راه اندازی نیاز به حداقل 200 میلی وات قدرت را دارد .

( این اطلاعات صرفا جهت اموزش برای مبتدیان و علاقمندانی بود که در بازار پر هیاهوی اینترنت گمراه نشوند.

به امید موفقیت