جمر موبایل

جمر یا ساکت کننده ی موبایل دستگاهیست که با ارسال امواج مساوی با فرکانس شبکه ی موبایل باعث مختل شدن امواج موبایل میشود.اکثر جمرهای موجود در ایران که با قدرت اسمی 16 وات و یا بیشتر بفروش میرسند جمع قدرت انتها را ذکر میکنند .که ان هم با واقعیت فاصله دارد .اکثر جمرهای با نام پر قدرت 1 تا 1/5 وات قدرت دارند که فاصله ی حداکثر 30 متری بدون مانع را پوشش میدهند. در صورت تمایل به خرید حتما به شرط و غیر اینترنتی خرید کنید.